Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Innowacje pedagogiczne

PROGRAM EDUKACJI TEATRALNEJ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „BAJKOWA KRAINA” W ZBIERSKU

 

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje potrzeba aktywności. Od najmłodszych lat dziecko uwielbia wcielać się w role najbliższych, a inspiracją do tych zabaw jest otaczająca rzeczywistość obserwowana na co dzień, która przeplata się fantazją dziecka. Obcowanie z książką, muzyką, teatrem wzbogaca doświadczenia i pobudza dziecięcą wyobraźnię. Dziecko dzięki kontaktom ze sztuką, rozwija myślenie, inteligencję, poznaje zachowania bohaterów.

 

Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój, jest trampoliną do zaspokajania wewnętrznych potrzeb dziecka. W teatralnych doświadczeniach, kształtują się u dziecka głębokie przeżycia artystyczne. Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola promującego wartości i obcowanie ze sztuką, zastosowaliśmy formy teatralne, jako element wspomagający wszechstronny rozwój dzieci.

 

„Często sama zabawa w teatr jest największym sukcesem, niż sam występ przed publicznością”

 

Założenia programu

Program skierowany jest do dzieci 4,5,6 letnich uczęszczających do Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku. Zgodnie ze swoimi założeniami, najważniejszym zadaniem zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej.

 

Działalność artystyczną przedszkole w Zbiersku prowadzi już od kilku lat, jest Organizatorem Międzygminnej Prezentacji Teatrzyków Przedszkolnych i Szkolnych.

 

Głównym celem „Edukacji teatralnej” jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych  podczas zabaw twórczych, wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach zakończonych występem przed publicznością.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny.

 

Cele „Edukacji teatralnej”

 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i rozbudzanie kreatywności oraz swobodnej ekspresji twórczej
 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci i uściślenie pojęć związanych z dziedziną teatralną
 • Rozwijanie umiejętności przedstawianych, poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci
 • Zapoznanie dzieci z różnymi formami teatralnymi
 • Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i wyrabianie odwagi i śmiałości
 • Kształtowanie postawy nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych

 

Metody pracy:

 • Metody czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku
 • Metody słowne – rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie baśni, bajek, opowiadanie treści utworów
 • Metody aktywizujące – drama, pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne
 • Metody percepcyjne – oglądanie spektakli teatralnych w wykonaniu grup teatralnych, percepcja dzieł sztuki muzycznej

 

Formy pracy

Główną formą stosowaną w edukacji teatralnej będzie praca w zespole dziecięcym poprzez: zabawy tematyczne, zabawy naśladowcze, improwizacja, inscenizacja ruchem bajek, opowiadań, wierszy, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, uczestnictwo w spektaklach teatralnych prowadzonych przez agencje teatralne, wycieczki do teatru w Kaliszu im. Wojciecha Bogusławskiego oraz CKiS w Kaliszu, udział w tworzeniu kostiumów, scenografii, plakatów.

 

Warunki organizacyjne

Wzbogacenie kącików książek w salach, zorganizowanie kącika teatralnego w salach, gromadzenie rekwizytów niezbędnych do przedstawień teatralnych, włączanie do współpracy rodziców, organizacja przedsięwzięcia – Prezentacja Przedstawień Teatralnych Przedszkolnych i Szkolnych, udział w konkursach organizowanych przez placówkę.

 

EWALUACJA

Celem ewaluacji jest pozyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie edukacji teatralnej oraz skuteczności metod i form aktywności wprowadzonych zajęć z dziećmi. Wyniki ewaluacji pozwolą na określenie przydatności programu oraz dadzą wskazówki do jego uzupełniania, czy modyfikowania.

Data dodania: 2019-03-01 14:54:48
Data edycji: 2019-03-12 17:42:56
Ilość wyświetleń: 2087
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

62-830 Zbiersk

ul. Zbiersk Cukrownia 81

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej